K + F

K+F+Innováció

Meggyőződésünk, hogy a hazai és nemzetközi piaci bővülés feltétele a folyamatos termékfejlesztés és innováció. Az új eljárások, technológiák bevezetése teszi lehetővé számunkra azt, hogy a magas hozzáadott értéket képviselő termékeinkben a gazdaságossági szempontok jobban érvényesüljenek. Igaz ez bázistermékeinkre éppúgy, mint a különleges megoldásokat igénylő mély- és magasépítési műtárgyainkra.

Statikusokkal és tervezőmérnökökkel fenntartott állandó munkakapcsolatunk segíti az egyedi, magas műszaki színvonalú egyben esztétikus műtárgyak megalkotását.

Ez a filozófia tette lehetővé számunkra, hogy bázistermékeinkkel Magyarországon kívül Lengyelországban, Szlovákiában és Romániában is megjelentünk.

Egyedi fejlesztéseink eredményeként büszkék vagyunk az Ericsson céggel végzett közös munkára, aminek köszönhetően termékeink a világ távoli pontjain is megjelenhettek. Rendkívül nagy eredménynek tartjuk, hogy híradástechnikai tornyaink Európán kívül Ázsiába és Afrikába is eljutottak.