KFI

AGM Betonelemgyártó Forgalmazó és Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az AGM BETON ZRT. A NEMZETI KUTATÁSI FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAPBÓL BIZTOSÍTOTT TÁMOGATÁSBÓL, KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PROJEKTET VALÓSÍTOTT MEG A „VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA” PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KERETÉBEN.

Az AGM Beton Zrt. sikeresen befejezte a „Nagy szűrőfelületű, épített szűrős vízbeszerzési technológia fejlesztése” című KFI_16-1-2017-0515 azonosítószámú kutatás-fejlesztési projektjét.

A kutatás-fejlesztési projekt eredményeként egy új, innovatív vízbeszerzési technológia került kifejlesztésre, mely akár korlátozott körülmények, rosszabb vízvezető képességű közeg esetén is jóval nagyobb vízmennyiség biztosítására alkalmas, mint az eddig alkalmazott vízkivételi technológiák. Jelenleg a közüzemi vízellátás jelentős részét, közelítően 40%-át nyerik parti szűrésű kutakból. Ebből a vízbeszerzési forrásból látják el a főváros és az agglomeráció 2 milliós lakosságát is, folyamatosan biztosítva a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet. A klímaváltozás és egyéb (pl. hajózás, folyószabályozás, kotrás) folyamatok azonban egyre több kockázatot jelentenek ezen vízbázisok számára. A projekt eredményei alapján a kifejlesztett prototípus alkalmazásával az ivóvíz ellátás biztonsága növekszik.

A projekt keretében kifejlesztésre került technológia a korábban alkalmazott technológiákhoz képest lényegesen nagyobb vízhozam elérését teszi lehetővé, biztonságos vízminőség mellett. Az új rendszerű kút olyan területeken is hatékonyan alkalmazható nagy mennyiségű víz kitermelésére, ahol egy hagyományos, parti szűrésű vízbázison üzemeltetett kút már nem. 

A projekt legfőbb hosszútávú célkitűzése a lakossági ivóvíz ellátás biztonságos megoldása innovatív, épített szűrőmezős vízberendezési rendszerek felhasználásával. 

A projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési És Innovációs Alap finanszírozásával 410 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósult meg, 2018. április 27. és 2020. december 31. között.