Kapcsolat és menedzsment

AGM Beton Zrt

cím: 2200 Monor, külterület,
Hrsz.: 0100/8
tel: +36-29-610-460
e-mail: [email protected]

Szilágyi Gábor
vezérigazgató

Társaságunk alapja az a szaktudás, és többévtizedes szakmai tapasztalat, amit mindenekelőtt a társaság alapítója képvisel. Szilágyi Gábor a Budapesti Műszaki Egyetemen, áramlástechnikai ágazaton szerzett gépészmérnöki, továbbá vízellátás-csatornázás egészségügyi szakmérnöki diplomát.

30 évet töltött el a Fővárosi Vízműveknél, mint az Északi vízbeszerzés üzemvezetője, majd pedig a ROCLA csőgyár igazgatója. Az irányítása alatt álló üzemek, társaságok tevékenysége a vízellátás, csatornázás témakörhöz kapcsolódó vasbeton termékek gyártására, a saját gyártású elemekből műtárgyak megépítésére, valamint az építési technológiák kidolgozására irányul. Számos szabadalmazott termék és eljárás kifejlesztése jelzi, hogy vállalkozásait a kreativitás és az innováció jellemzi. Nevéhez számos kutatás és szabadalom kötődik, úgymint a víztároló medencék építésére kifejlesztett AQUA-SEAL építési rendszer, a folyamatos csősajtolás elemeinek kifejlesztése, a vasbeton műtárgyak korrózióvédelmét szolgáló POLIBET technológia, az épített szűrőrétegű galériás vízbeszerzés kifejlesztése, a partiszűrésű vízbeszerzésnél a vas és mangán oldatba kerülésének kizárása, az AGM típusú vasbeton víztornyok kifejlesztése.

Az AGM Beton Zrt.-t 1997-ben alapította, aminek azóta vezérigazgatója és szakmai vezetője.

Szilágyi Kinga
kereskedelmi és kontrolling vezető

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügyi szakán végzett közgazdászként. 2006-ig a Magyar Államkincstárnál volt kiemelt állampapír piaci szakértő. 2006-tól vette át, első körben az AGM pénzügyeinek irányítását. Az ő tevékenységének köszönhető a számviteli, könyvelési rend átalakítása, rendszerbe foglalása, a pénzügyi adminisztráció kialakítása. 2010-től, már Monoron egyre nagyobb mértékben kapcsolódott be a kereskedelmi feladatokba, így különösen a költség-haszon, valamint a piaci folyamatok elemzései alapján az árkalkulációk és ajánlatadások kerültek tevékenységi körébe. A megrendelések nyomon követése hozta, hogy gyorsan belelátott a gyártási folyamatainkba, ami mára már azt eredményezi, hogy a gyártás ütemezése, a gyártási programok kialakítása is feladatai közé tartozik.

Szilágyi Krisztina
pénzügyi és humán-erőforrás vezető

A Külkereskedelmi Főiskolán üzemgazdászként, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok szakán közgazdászként végzett, ugyanitt biztonságpolitikai szakértői szakdiplomát is szerzett. 2008-ig szakmáját követve az egyetemen tanított diplomácia- történetet és saját, kultúr-diplomáciával foglalkozó alapítványával Magyarország Európai Uniós csatlakozása körüli kulturális feladatok kidolgozásában és megvalósításában vett részt. Az AGM-hez 2008-ban csatlakozott. Kommunikációs és marketing feladatok, majd a partnerekkel való kapcsolattartás és az alapanyag beszerzés került feladatai közé. Az AGM vállalkozási tevékenységének erősödésével a külső munkák szervezése, koordinálása, és a társaság HR feladatai tartoznak hozzá, csakúgy, mint a kutatás-fejlesztési pályázatok és a Társaság pénzügyi irányítása.

Ablonczy József
termelési igazgató

Fennállásunk csaknem 25 éve alatt az AGM Beton Zrt. neve összekapcsolódott a kiváló minőségű, ROCLA technológiájú vasbetoncsövek gyártásával. Miután 2010-ben birtokba vettük saját gyárunkat, egyre inkább megjelentek az egyedi tervezést, gyártási és kivitelezési technológiát igénylő vasbeton termékeink. Ezt a saját gyár mellett az tette lehetővé, hogy a termelés komplex irányításával a kezdetektől megbízott Ablonczy József mindenkor szakmailag felkészült partner és kezdeményező volt az új megoldások kidolgozásában. Az AGM Betonhoz a cég alapításakor, 1997-ben csatlakozott.

A Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolán (GAMF) végzett gépészmérnökként 1996-ban. 1997-ben, fiatal mérnökként kiváló partner volt a gyártás beindításában. Az új termékek gyártási technológiájának megtervezése és megvalósítása, a társaság teljes gépparkjának beüzemelése, később fejlesztése, a gyártásbiztonság folyamatos fenntartása, az egyre újabb és jobb megoldások kidolgozása és megvalósítása mind tevékenységéhez fűződik.

Tóth Gábor
back office

Hosszú évekig nem volt szükség a háttér irodai munkák önálló munkakörbe adására. Növekedésünkkel elsősorban az IT feladatok, az ügyviteli szupport, a teljes adminisztráció, a biztosítási és banki ügyek, a telephely biztonsággal kapcsolatos feladatok elvégzése, rendszerbe szervezése stb. már önálló munkakört kívánt. Tóth Gábor 2018-tól csatlakozott a társasághoz. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Külgazdasági Szakán szerzett közgazdász diplomát. Az elmúlt évtizedekben a nagy számítástechnikai cégek, az SAP, a HP és az Oracle üzletágvezetőjeként működött.

Angolul, spanyolul, oroszul is kiválóan beszél így a teljes back- office menedzsment mellett a külföldi konferenciákon történő megjelenéseinket is ő szervezi, külföldi partnereinkkel is ő tartja a kapcsolatot. Az új termékek és technológiák szakmai elismertetése, EU-s és hazai pályázatok pályázati anyagainak összeállítása, koordinálása elszámolása és teljes adminisztrációja is feladatait képezi. Precizitása, pontossága elengedhetetlen ezeken a területeken.